SmartHose – et mobilt sprinkleranlegg

SmartHose – et mobilt sprinkleranlegg

SmartHose er et mobilt sprinkleranlegg som først og fremst benyttes for å sikre nabobebyggelse mot spredning ved brann. SmartHose er en slange med dyser som kobles direkte mot standard brannslanger. Ved riktig trykk og vannmengde dannes en 15 meter høy og 300 kvadratmeter stor vannvegg. Produktet er fleksibelt og letthåndterlig, og kan legges ut i kupert terreng og rundt hushjørner.

SmartHose har et bredt bruksområde. I tillegg til å være et redskap for å hindre spredning ved brann i tett trehusbebyggelse benyttes den også som mobilt sprinkleranlegg ved anleggsarbeider. Produktet kan også være verdifullt ved bekjempelse av skog- og lyngbrann og ved håndtering av gasslekkasjer.

Vi har i løpet av de siste årene levert nærmere hundre slike løsninger til brannvesen og industri over hele landet. Tilbakemeldingene er positive og bruk av SmartHose har allerede reddet store verdier.

Vil du vite mer om produktet, ta kontakt.

Mobilt sprinkleranlegg

Foto som viser SmartHose  i bruk ved låvebrann i Borås.  (foto TST Sweden AB)

Mobilt sprinkleranlegg

Foto fra demonstrasjon av SmartHose på øyen Tjørn utenfor Göteborg. Her benyttes annenhver 1-hulls 6mm dyser og 5-hulls dyser. (foto TST Sweden AB  )