Ordliste

Ordliste

Ordliste for Aqua Guardian sitt utstyr som benyttes i forbindelse med sikkerhet for tredjeperson i vassdrag og på magasin.

Vi opplever at begrepet «lenser» ofte benyttes om de fleste sikringsprodukter som monteres flytende i vannveien. Dette skaper noen utfordringer for en tydelig og relevant kommunikasjon til tredjeperson, samt ved erfaringsoverføring mellom myndigheter, dameiere og regulanter. Dette er vår definisjon av våre produkter,

 

En markeringsline er et tauverk eller en wire med påmonterte flottører eller stropper. En line med flottører er en markeringsline som flyter på vannspeilet. En line med stropper er en markeringsline i luftspenn over vannlinjen.

Dersom markeringslinens flottører er plassert slik at man har mulighet til å trekke seg fra flottør til flottør er den også en sikkerhetsline. Det samme gjelder dersom markeringslinens stropper er utformet slik at de er mulig å gripe tak i og deretter kunne strekke seg fra stropp til stropp.

AQ foto Hvalsdammen_2
Markeringsline med flottører

 

En lense er en flytende installasjon som består av en flytedel (fribord) og et skjørt.

Driftslense har som oppgave å fange opp eller lede til side for eksempel kvist, gress og annet «lett» flytende avfall.

Markeringslense benyttes gjerne i front av overløp etc. Den kan utstyres med reflekser, langsgående tauverk og trykk. Eksempel på trykk er «FARE OVERLØP».

Beredskapslense benyttes som beredskap i forbindelse med utslipp til ytre miljø. Denne kan for eksempel lagres ferdig koblet på en henger med ankringsutstyr og absorbenter.

Lensene leveres i flere størrelser og med forskjellige brudd- og slitasjestyrke.

AQ foto Sødra Cell SB500 logo (Daniel)
Driftslense 

 

En barriere er en tyngre flytende installasjon med stor brudd- og slitasjestyrke (en barriere er en tung lense). Barrierer kan leveres i åpen og lukket form. Åpen form benyttes når det er ønskelig at kvist, gress og annet «lett» flytende avfall skal kunne passere.

En driftsbarriere er en barriere lagt ut for å lede eller fange opp flytende objekter i vassdraget. Flytende objekter kan være alt fra kvist og gress til større trær og tømmerstokker. I en flomsituasjon kan flytende objekter være rester av brygger, garasjer, hus, broer etc.

En markerings- og sikkerhetsbarriere er en barriere lagt ut for å varsle tredjeperson om fare samt for å kunne fange opp tredjeperson i kano, kajakk eller liten båt.

En barriere kan godt være en kombinasjon av både drifts-, markerings- og sikkerhetsbarriere.

Barriere på Ål
Apen barriere 
Barriere Vik Kraft
Lukket barriere