Veileder for tredjeperson

Veileder for tredjeperson

I samarbeid med Statkraft, Turistforeningen i Telemark og reklamebyrået R8 Edge har vi laget en enkel veileder for sikker ferdsel på og ved regulerte vann og vassdrag innenfor Mår kraftverk sitt nedbørsområde.

Veilederen er en 6-sider i et praktisk format. Den inneholder et godt turkart, gode turtips og selvsagt viktig informasjon om sikker ferdsel for tredjeperson – sommer og vinter.

For å nå målet om å bidra til sikker ferdsel, er det viktig at turfolk tar brosjyren med seg. Vi mener vi har gode muligheter til å lykkes med dette, når vi «pakker inn» viktig informasjon sammen med gode turtips og et godt kart.

Vår idé er at veilereden bør være tilgjengelig på turistbyrå, turisthytter, hoteller, butikker og bensinstasjoner. Og gjerne også sendes ut til fastboende og hytteeiere som brevpost.

Ønsker du en kopi av veilederbrosjyren, er det bare å ringe eller sende oss en epost.

AQ-foto.blogg.brosjyre2