Anleggsarbeid – sikkerhet for ytre miljø

Anleggsarbeid – sikkerhet for ytre miljø

Ved anleggsarbeid på damanlegg kan det forekomme utslipp som på forskjellig vis kan være skadelig for ytre miljø. Eksempler på dette er utslipp av hydrokarboner som hydraulikkolje og drivstoff, eller spredning av sedimenter til vassdraget i forbindelse med gravearbeider i strandsone. Begge deler kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø.

En god løsning er å isolere anleggsområdet med lenser og siltgardiner slik at et eventuelt utslipp kontrolleres innenfor et begrenset område.

Forberedelsene bør starte i god tid, slik at man har på plass nødvendig utstyr og nødvendige rutiner før arbeidet settes i gang. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang! Vi har flere typer lenser, siltgardiner og annet utstyr designet og utviklet til sikkerhet for ytre miljø.

AQ Foto fra Statkraft - Tunhovd annlegsarbeide_2

Dam Tunhovd under anleggsarbeider i 2012. (Illustrasjonsfoto) Foto Statkraft.