PTK 2017 – Stavanger

PTK 2017 – Stavanger

Produksjonsteknisk Konferanse (PTK) er på mange måter årets møteplass for den norske vannkraftbransjen, både produsenter, leverandører og myndigheter. Årets PTK gikk av stabelen på Sola i Stavanger, og vi deltok som utstiller for fjerde gang.

Som tidligere er vår erfaring at dette er en arena og et utgangspunkt for interessante diskusjoner omkring problemstillinger, som på sikt skaper god innovasjon. Etter møter med både eksisterende kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere reiste vi hjem med mange spennende notater å arbeide videre med.

Håper vi sees til neste år – i Trondheim

AQ Foto Blogg PTK 2017 _1
Foto er tatt før utstillingen åpnet – det ble mer folksomt etter hvert!