whitelogo

 

Våre produkter

Untitled-6
Untitled-5
Untitled-4
Untitled-3
Untitled-2
Untitled-1

Visuell markering og sikkerhetsline

Aqua Guardians markering og sikkerhetsline SL-155 har to hovedfunksjoner i forbindelse med kraftproduksjon i vann og vassdrag. Den ene er å tydelig varsle tredjeperson om farer ved inntaksluker og overløp. Den andre er å fungere som en redningsline.

Etter at vi presenterte dette produktet vinteren 2011 har vi nå levert over 16 000 meter line til norske kraftprodusenter over hele landet.

Produktets verdi vil øke med utbredelsen. Folk som ferdes langs vannveiene våre vil gjennkjenne det visuelle signalet selv om de krysser fra en regulants område til en annens. Vi har valgt en størrelse på flottørene som er så stor at man ser den når man trenger det, men allikevel så liten at den forsvinner litt i landskapet på avstand. Vi har plassert flottørene slik at man kan trekke seg fra flottør til flottør og mot land om man har vært uheldig og havnet i vannet.

Untitled-1
Untitled-2
Untitled-3
Untitled-4
RB500 Lense
Untitled-5

Lenser

Aqua Guardian leverer to typer lenser spesielt utviklet og produsert for å tåle særnorske forhold samt de påkjenninger som produktet møter i strømmende vann. Begge lensene har følgende bruksområder;

 • lede kvist, gress, etc
 • oppsamling av kvist, gress, etc
 • oppsamling av akutt forurensning
 • varsling av fare for tredjeperson

Vår elvelense, RB-serien er en svært letthåndterlig lense som er enkel å legge ut og ta opp. Vi leverer den ofte på tilhenger med seksjoner koblet sammen til en 200 meter lang lense. Vi har levert flere slike tilhengere over hele landet.

Vår permanente lense, PB-serien leveres med solide, faste flottører og en ekstra tykk duk. Denne lensen tåler å skure langs svaberg, brygger og skipssider uten å ta skade. Den kan også fryse inne i is og er nært umulig å senke.

Begge lensene kan leveres med løsning som kompenserer for endringer i vannstand. Denne løsningen inkluderer en ledeskinne som monteres vertikalt mot landsiden samt en flottør som løper på denne.

AQ Foto Nettside – Bøye AQ120_gul
AQ Foto Nrttside – Bøye AQ120_rød
AQ Foto Nettside – Bøye AQ135
AQ Foto Nettside – Bøye ID250
AQ Foto Nettside – Bøye ID1000
AQ Foto Nettside – Bøye ID50

Bøyer

Aqua Guardian leverer flere typer bøyer og staker til bruk i vann og vassdrag. Felles for alle våre bøyer og staker er at de er utviklet og produsert for å tåle de tøffe påkjenningene som produktene utsettes for i det nordiske klimaet.

Vår bøye AQ-120 med sin karakteristiske stakeform benyttes både for markering av farlige strømmer og usikker is, og ofte i kombinasjon med liner, lenser og barrierer. Denne bøyen kan også leveres som et navigasjonsmerke og leveres i fargene gul, hvit, rød og grønn.

Vår lysbøye AQ-135 benyttes i hovedsak for å varsle usikker is på regulerte magasin. Bøyen har et gult blinkende lys som automatisk starter i skumringen og som er godt synlig på lang avstand. En klar gul farge gjør bøyen godt synlig også i dagslys.

ID-50 bøyen er en lettere bøye som benyttes i forbindelse med oppankringspunktet når markeringsliner legges ut i formasjon.

Vi har også to større moringsbøyer, ID-250 og ID-1000 som ofte benyttes ved oppankring og posisjonering av større barrierreinstallasjoner.

Untitled-6
Untitled-5
Untitled-3
Untitled-4
Untitled-1
Untitled-2

Barrierer

Aqua Guardian produserer og leverer kraftige barrierer til bruk ved vannkraftproduksjon. Både til bruk i vassdrag og på magasin. Barrierene har to hovedfunksjoner, sikkerhet for tredjeperson og sikkerhet for drift.

Sikkerhet for tredjeperson omfatter sikkerhet for personer som ferdes ved eller på vassdrag og magasin. Spesielt personer som ferdes i kano, kajakk eller liten båt.

Sikkerhet for drift omfatter å fange opp og lede til side drivgods for å hindre tilstopping av overløp og inntak. Eksempler på drivgods kan være kvist, gress, og annet som til enhver tid finnes i vassdraget. Men også tømmer, flytetorv og andre tyngre objekter som typisk rives løs i en flomsituasjon.

Barrierene kan leveres i både åpen og lukket utførelse. Barrierene kan også leveres som en dobbel installasjon med dyptgående skjørt, dyptgående gitter og gangbane.

Barrierene i seg selv vil aldri kunne eliminere fare for at uhell og ulykker kan inntreffe. Men installasjonen som et tiltak med bakgrunn i en risiko- og sårbarhetsanalyse skal redusere fare for at uhell og ulykker kan inntreffe.

Untitled-1
Untitled-2
Untitled-3
Untitled-4

Skilt

Aqua Guardian kan tilby alle typer vassdragsskilt og monteringsutstyr for disse. Både fare-, forbud- og opplysningsskilt. Vi leverer også magasinskilt som er et informasjonsskilt med tekst og kartskisse benyttet for å gi tredjeperson god informasjon om magasinets farer både sommer og vinter.

Som et ledd i arbeidet med sikkerhet for tredjeperson er skilt svært viktig. Den som ferdes på og ved vann og vassdrag hvor det foregår produksjon av vannkraft vil ved skilting kunne tilegne seg nødvendig informasjon for å bevege seg trygt i området. Det forutsettes selvsagt at budskapet er korrekt og at skiltet er riktig plassert. Vær spesielt oppmerksom på synsfelt, vegetasjon og snømengder ved plassering av skilt. Andre forhold som må vurderes er om et enkelt figurskilt er tilfredsstillende, eller om det er behov for undertekster og i så fall på hvilke språk.

I mange tilfeller kan skilting alene være et godt tiltak i denne sammenhengen. I andre tilfeller er skilt et supplement til andre tiltak som for eksempel installasjoner med liner, bøyer og barrierer.

Untitled-7
Untitled-5
Untitled-4
Untitled-3
Untitled-2
Untitled-1

Moringer/Festemateriell

Aqua Guardian leverer alle typer festemateriell til montering av liner, lenser, bøyer og barrierer. Alt fra enkle komponenter som sjakler, kauser, klemmer, landfeste- og moringsbolter, til tauverk, wire og kjetting. Vi leverer også komplette moringssystemer, samt trinse og lodd løsninger til installasjoner i regulerte magasin.

Vi har solid kompetanse på prosjektering og montering av ulike installasjoner. Vi har også et bredt kontaktnett av dykker- og helikoptertjenester som igjen sikrer en trygg og solid utførelse av arbeidene.

Absorberende lense
Untitled-1

Ytre miljø

Aqua Guardian leverer alle typer løsninger for håndtering av akutt forurensning med olje, drivstoff, etc. til vann eller grunn. Vi har lang erfaring og solid kompetanse på håndtering av mindre og mellomstore spill langs vann og vassdrag. For eksempel i forbindelse med transport, anleggsarbeider og kraftproduksjon.

Ved håndtering av akutt forurensning stilles det store krav til riktig kompetanse, på samme måte som til riktig utstyr. Vi har nettopp denne kompetansen og kan ved en uønsket hendelse bidra med alt fra innsatsledelse til myndighetskontakt og leveranse av utstyr.

Vi leverer oljelenser, oljeopptakere, absorberende lenser, absorbenter og tilhørende utstyr.

Noter spesielt våre ”spill-kit”. Dette er beredskapskasser som leveres med kapasitet til å kunne håndtere mindre spill fra 30 til 750 liter. Til kraftbransjen har vi levert en rekke ”spill-kit” som benyttes i beredskapsbiler, verksted, lukehus og inne på selve kraftstasjonen.

AQ Foto Nettside – Annet Tidevannskompensator
AQ Foto Nettside – Annet Tilhenger
AQ Foto Nettside – Annet Livbøye
AQ Foto Nettside – Annet PE Kasse_2
AQ Foto Nettside – PE Kasse_1

Annet utstyr

 • Vassdragssikkerhet – Vannstandskompensator
 • Beredskap Komplette beredskapstilhengere
 • Beredskap – Liv- og redningsbøyer
 • Oppbevaring Polyetylenkasser

Våre tjenester

Aqua Guardian er et ingeniørselskap med lang erfaring og solid kompetanse innen ytre miljø og vassdragssikkerhet.

Gode produkter løser sjelden oppgaven alene. God kompetanse om bruk, montering og ettersyn av produktene er like viktig for oppnå et godt resultat. Grunnleggende er også kunnskap om materialteknologi, fysikk og hydrologi. Summen her er vår kompetanse.

Prosjektering er en av de viktigste oppgavene våre for å sikre gode leveranser og fornøyde kunder. Etter å ha fått presentert en problemstilling hos en kunde starter prosjekteringsarbeidet. Ofte benytter vi eksisterende produkter, noen ganger må vi videreutvikle og andre ganger må vi tenke helt nytt.

Alle våre produkter innen vassdragssikkerhet er utviklet i nært samarbeid med våre kunder og alltid som resultat av en problemstilling.

Prosjektering

Noen av våre kunder ønsker å foreta monteringsarbeidene selv. Dette er selvsagt ok og vi kan da bistå via telefon og epost. Andre kunder ønsker at vi tar ansvar for hele leveransen fra A til Å.

Vi tilbyr montering av alle produkter som presenteres på våre nettsider. Vi arbeider over hele landet og leverer kostnadseffektivt, raskt og trygt.

Vi har god erfaring fra monteringsarbeider på magasin og vassdrag hvor det foregår kraftproduksjon. Vi har også erfaring fra monteringsarbeider under alle årstider og varierende værforhold. Før arbeidene startes utarbeides alltid sikker jobb analyse (SJA).

SJA skjema

For lang levetid på våre produkter og god sikkerhet i år etter år er ettersyn helt nødvendig.

Vi inngår ettersyn-  og vedlikeholdsavtaler med kunder over hele landet.

Kontakt oss for mer informasjon og pristilbud.

Arbeidsrapport

Om oss

6 grunner til å velge Aqua Guardian

1

Kompetanse

Norsk kompetansetung leverandør med dokumentert prosjekterings- og gjennomføringsevne.
2

Kjennskap

Svært familiær med kraftbransjens utfordringer relatert til sikring av dammer og inntak.
3

Velprøvd

Tilbyr velprøvde, markedsledende produkter og løsninger.
4

Skreddersøm

Utvikler beredskapsplaner og -løsninger med maksimal grad av skreddersøm.
5

Utvikling

Ledende i utviklingen av nye produkter og systemer tilpasset norsk klima og særnorske krav.
6

Robust

Solid erfaring og kompetanse på montering av installasjoner under krevende nordiske værforhold.

Noen av våre kunder

BKK logo
Hydro logo
NSK logo
E-CO logo
saudafaldene
Lyse
Skagerak Energi logo
Eidsiva
Statkraft logo
EB

Våre agenturer

TST_logo_4FVi representerer TST Sweden AB på det Norske markedet.

TST er en innovativ og ledende utvikler av vernebekledning for ekstreme arbeidsoppgaver. For eksempel beskyttelse mot vann under høyt trykk og beskyttelse mot høye temperaturer. I tillegg leverer TST den unike mobile vannvegen «SmartHose» – et svært verdifullt verktøy ved håndtering av storbrann eller brann i tett trehusbebyggelse.

TST sin nettside finner du her.


SABIK logoVi representerer SABIK OY på det Norske markedet.

Finske SABIK er verdensledende innenfor utvikling og produksjon av markering- og farledslys. For eksempel lys til markering av vannkraftanlegg, oppdrettsanlegg og havner. Som løsning til strømforsyning finnes flere alternativer som solcelle, batteri og mindre vinddrevende generatorer.

SABIK sin nettside finner du her.

Siste fra nyhetsbloggen

 • Barrierer i ekstremt nordisk klima
  Barrierer i ekstremt nordisk klima

  Ved montering og innfesting av barrierer på et vannkraftmagasin er det flere forhold som skal vurderes. Som et utgangspunkt...

 • Flott dronefilm fra Sira-Kvina!
  Flott dronefilm fra Sira-Kvina!

  Torsdag den 5. oktober filmet Sira-Kvinas damvokter Per Magne Sinnes overløp ved dam Kilen og dam Deg. Flere døgn...

 • Monteringer på Hardangervidda
  Monteringer på Hardangervidda

  I høst har vi levert og montert to installasjoner for Statkraft region Sør-Øst. På selveste Hardangervidda. En på Ståvatn...

Her holder vi til