Barrierer i ekstremt nordisk klima

Ved montering og innfesting av barrierer på et vannkraftmagasin er det flere forhold som skal vurderes. Som et utgangspunkt skal installasjoner i et nordisk klima prestere under både storflom og ekstremvær i sommerhalvåret, og tåle streng kulde, tykk is og snø i vinterhalvåret. Videre skal barrieren oppnå lang levetid med et minimalt vedlikeholdsbehov. Nøkkelord er derfor «kvalitet» og «styrke» på alle komponenter som inngår i installasjonen.

Grunnlaget for en vellykket installasjon legges i prosjekteringsfasen. Værdata, hydrologiske data, tredjepersons ferdeselsmønster og andre forhold danner grunnlaget for valg av metode og barrierens komponenter.

Høsten 2017 monterte vi en singel åpen barriere for Sira Kvina på dam Kilen, i Øvre Sirdal. Utfordringen her var reguleringen på rundt 25 meter i kombinasjon med fjellsider med svært ujevn helningsgrad og med typisk svært tykke ismasser i vinterhalvåret. For å sikre installasjonen en optimal prestasjon under alle forhold monterte vi her med to landfester og elleve moringsfester. For å sikre installasjonen mot uønsket belastning fra ismasser ved regulering ned installerte vi bruddsjakler, eller såkalte «weak-links» på strategiske steder.

Barrieren ved dam Kilen er uten tvil den mest kompliserte installasjonen vi har levert så langt. Derfor har vi valgt å følge den igjennom vinteren. Først med befaring ved innfrysning nært HRV, og nå med befaring ved isgang nært LRV. Så langt har installasjonen prestert som forventet og prosjektert.

 

 

Siste innlegg

Barrierer i ekstremt nordisk klima

Ved montering og innfesting av barrierer på et vannkraftmagasin er det flere forhold som skal...

Flott dronefilm fra Sira-Kvina!

Torsdag den 5. oktober filmet Sira-Kvinas damvokter Per Magne Sinnes overløp ved dam Kilen og...

Monteringer på Hardangervidda

I høst har vi levert og montert to installasjoner for Statkraft region Sør-Øst. På selveste...