AquaGuardian fusjoneres inn i PartnerPlast

Aqua Guardian, et selskap med lang erfaring og bred kompetanse innenfor segmentene sikkerhet for ytre miljø, objektsikring og vassdragssikkerhet, blir nå fullt integrert i PartnerPlast-gruppen. Selskapet har i en årrekke levert komplette løsninger og produkter innenfor dette markedet og sikret mange vassdrag i Norge – som Glomma, Pasvikelva og Telemarkvassdraget. Selskapet har en stor kundebase,…

Les mer

Barrierer i ekstremt nordisk klima

Ved montering og innfesting av barrierer på et vannkraftmagasin er det flere forhold som skal vurderes. Som et utgangspunkt skal installasjoner i et nordisk klima prestere under både storflom og ekstremvær i sommerhalvåret, og tåle streng kulde, tykk is og snø i vinterhalvåret. Videre skal barrieren oppnå lang levetid med et minimalt vedlikeholdsbehov. Nøkkelord er…

Les mer

Flott dronefilm fra Sira-Kvina!

Foto viser singel åpen barriere i front av det nye overløpet ved dam Deg. Barrieren er på drøye hundre meter og er forankret mot to landfester og syv moringsfester.

Torsdag den 5. oktober filmet Sira-Kvinas damvokter Per Magne Sinnes overløp ved dam Kilen og dam Deg. Flere døgn med store nedbørsmengder førte til mye vann i nedslagsfeltet, og Sira-Kvinas regulering av vassdragene reduserte flomvannføringene betydelig. Filmen finner du her på Youtube samt under. Damanlegget ved Kilen ble byget på slutten av 60-tallet, og det…

Les mer

Monteringer på Hardangervidda

Foto viser installasjonen i front av dypvannsinntaket på Ståvatn. Haukeliseter, Norges mest besøkte turisthytte, ligger på andre siden av vannet. Dermed er det stor ferdsel av turfolk i området både sommer og vinter.

I høst har vi levert og montert to installasjoner for Statkraft region Sør-Øst. På selveste Hardangervidda. En på Ståvatn ved Haukeliseter og en på Nedre Poddevatn inne på høyfjellsplatået. Felles for begge installasjonene er at de skal ligge ute hele året, tåle brutale værforhold og store ismasser. Ved Ståvatn er det i tillegg stor regulering,…

Les mer

Produktnyhet

Vi har designet en enkel og letthåndterlig trommel for opptak og vinterlagring av markeringsliner. Trommelen produseres i aluminium og linene sveives på for hånd. Dersom linene ikke skal ligge ute hele året tas disse normalt inn før isen legger seg. Enten ved å trekke linene til land og bunte disse i 25 meter seksjoner eller…

Les mer

God sommer!

Aqua Guardian ønsker alle kunder, leverandører og samarbeidspartnere en riktig god sommer!  Foto er tatt ved Holmavatn, sør for Haukeliseter på stien mot Ryfylkeheiene.

Les mer

Markering av overløp

For den som ferdes på et vannkraftmagasin i kano, kajakk eller liten båt kan en overløpsterskel i noen tilfeller være vanskelig å få øye på. Det kan skyldes dårlig sikt, motlys eller at man rett og slett er ukonsentrert. Ved dam Skredvatn hos Skafså Kraftverk har vi markert overløpet med en kombinasjon av markeringsliner og…

Les mer

Bever til besvær

Ved Bremsetjern, dypt inne i Mjøndalsmarka har en flittig beverfamilie bygget seg et magasin på magasinet. Bokstavelig talt. Men på tross av at både materialteknologi og konstruksjonsteknikk er solid forankret i generasjoner med erfaring, skal det ofte mer til for å overbevise nasjonale vassdragsmyndigheter om konstruksjonens bruddstyrke. Så for å være forberedt på et brudd…

Les mer

15.000 meter markeringsline levert – vi reduserer prisen!

Markeringslinen er et direkte resultat av et samarbeid med Statkraft tilbake i 2010. Ideen var å utvikle et standardprodukt som gir et ensartet signal til tredjeperson som ferdes på eller ved forskjellige regulerte magasin og vassdrag. Markeringslinen benyttes for å markere overløp og farlige strømmer opp – og nedstrøms damanlegg. Linens hovedoppgave er å signalisere…

Les mer

PTK 2017 – Stavanger

Produksjonsteknisk Konferanse (PTK) er på mange måter årets møteplass for den norske vannkraftbransjen, både produsenter, leverandører og myndigheter. Årets PTK gikk av stabelen på Sola i Stavanger, og vi deltok som utstiller for fjerde gang. Som tidligere er vår erfaring at dette er en arena og et utgangspunkt for interessante diskusjoner omkring problemstillinger, som på…

Les mer

Anleggsarbeid – sikkerhet for ytre miljø

Ved anleggsarbeid på damanlegg kan det forekomme utslipp som på forskjellig vis kan være skadelig for ytre miljø. Eksempler på dette er utslipp av hydrokarboner som hydraulikkolje og drivstoff, eller spredning av sedimenter til vassdraget i forbindelse med gravearbeider i strandsone. Begge deler kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø. En god løsning er…

Les mer

Julen 2016

Vi i Aqua Guardian ønsker med dette alle våre kunder og leverandører en riktig god jul og et godt nyttår. Takk for samarbeidet i 2016! Haukeliseter i flott vintervær.

Les mer