Aqua Guardian blogger!

Aqua Guardian blogger!
Tyin juni 2014

Den norske turistforening melder årlig om en økning av folk som ferdes i fjellet. I løpet av de siste fem årene med drøye 15 %. Det synes vi er flott!

Bedre utstyr gjør at folk kan gå lengre, brattere og høyere. Hvilke endringer i ferdselsmønsteret, og hvilke brukerkonflikter kan man forutse i årene som kommer?

For oss som leverandør av sikkerhetsutstyr til kraftbransjen, særlig med tanke på ”sikkerhet for tredjeperson”, vil slik informasjon gjøre oss bedre rustet til å skreddersy gode løsninger.

Våre produkter innenfor markedsområdet vassdragssikkerhet er nesten uten unntak utviklet og videreutviklet i nært samarbeide med sluttbruker. For å kunne levere enda bedre produkter og tjenester i fremtiden er det viktig at vi har denne kommunikasjonen med kundene våre, og nettopp derfor har vi valgt å sette opp en nyhetsblogg.

Vi vil skrive om nye produkter, produktutviklinger, problemstillinger, forslag til løsninger, egne erfaringer og andres erfaringer som vi får kjennskap til ved å ha nært samarbeide med sluttbruker. Vi håper at dere vil sette pris på nyhetsbloggen vår, lese den og kanskje også kommentere. Tilbakemeldinger er viktig.

Alle blogginnlegg vil bli varslet med et nyhetsbrev.

Dersom du som mottaker av vårt nyhetsbrev ønsker at dette skal sendes til flere i din organisasjon er det bare å sende oss en e-post. Det samme gjelder dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra oss.

Foto viser Hydro Energi sitt magasin på Tyin i juni i år.