Leveranse av åpen barriere til Saudefaldene

Leveranse av åpen barriere til Saudefaldene

Mellom Fetavatnet og Hattaløfttjørna i nedslagsfeltet til Saudefaldene går det en kanal som er mye benyttet av tredjeperson. Både av badegjester, sportsfiskere, folk i kano, kajakk og småbåter.

Utfordringen er en overløpsterskel som går parallelt med kanalen, hvor en flomsituasjon kan være en potensiell fare for tredjeperson.

Saudefaldene valgte en løsning med åpen barriere. Vi leverte og monterte i starten av juni.

Barrieren ble montert med 50 cm mellomrom mellom flottørene slik at kvist og gress etc. kan passere. Som strekkavlaster benyttet vi et 30 mm tauverk med 12 tonns bruddstyrke. Barrieren vil normalt ligge tørt, men løfte seg med vannstanden og ligge i posisjon ved overløp.

 

Montering Fetavatnet juni 2014 #1
Montering av barrierer er fysisk arbeide, og denne gangen fikk vi god hjelp av Jan Georg Solland fra Saudefaldene. 
Montering Fetavatnet juni 2014 #2
Her er barrieren straks ferdig montert med flottører, strekkavlaster, beskyttelsesstrømper og avstandsstykker. Camilla kontrollmåler og etterstrammer alle bolter.
Montering Fetavatnet juni 2014 #3
Her er barrieren lagt i posisjon med overløpsterskel i bakgrunnen. Barrieren kan leveres med valgfri farge på flottørene, men vi anbefaler sort med innslag av rødt for et entydig visuelt signal som vist her. 
Montering Fetavatnet juni 2014 #4
Barrieren på vannet ved Hyllandsfoss i Telemark.