Vassdragsskilt

Vassdragsskilt

Aqua Guardian kan tilby alle typer vassdragsskilt og monteringsutstyr for disse. Både fare-, forbud-, påbud- og underskilt. Vi leverer også opplysningskilt, magasinskilt og HRV-skilt. De tre sistnevnte er skilt med tekst og kartskisse som gir tredjeperson god informasjon om magasinets fakta og farer både sommer og vinter.

Som et ledd i arbeidet med sikkerhet for tredjeperson er skilt svært viktig. Den som ferdes på og ved vann og vassdrag hvor det foregår produksjon av vannkraft vil ved skilting kunne tilegne seg nødvendig informasjon for å bevege seg trygt i området. Det forutsettes selvsagt at budskapet er korrekt og at skiltet er riktig plassert. Vær spesielt oppmerksom på synsfelt, vegetasjon og snømengder ved plassering av skilt. Andre forhold som må vurderes er om et enkelt figurskilt er tilfredsstillende, eller om det er behov for undertekster og i så fall på hvilke språk.

I mange tilfeller kan skilting alene være et godt tiltak i denne sammenhengen. I andre tilfeller er skilt et supplement til andre tiltak som for eksempel installasjoner med liner, bøyer og barrierer.

AQ-foto.blogg.skilt.suldal

Dette er et godt eksempel på skilting ved bruk av figurskilt og undertekst.