Leveranse av åpen barriere til Glitrevannverket

Leveranse av åpen barriere til Glitrevannverket

Glitrevannverket har valgt å legge ut en åpen barriere i front av overløpet ved dammen på Setervannet i Røyken kommune. Setervannet kan karakteriseres som et bynært magasin og en del av bymarka. Vannet er et flott utgangspunkt for friluftsinteresserte som legger ut på kortere «ekspedisjoner» i marka.

Barrieren er lagt ut som en kombinasjon av drifts-, markerings- og sikkerhetsbarriere og skal innfri følgende funksjoner;

  • Varsle tredjeperson om «du nærmer deg fare»
  • Sikre tredjeperson i kano, kajakk og liten båt ved sterk strøm i vassdraget
  • Slippe igjennom kvist, gress etc.
  • Fange opp og lede til side flyteøyer. En flyteøy er en oppsamling av kvist og gress. Forholdene i og rundt Setervannet gir et godt grunnlag for dannelse av flyteøyer.

Som strekkavlaster til denne barrieren har vi valgt en galvanisert kjetting med 12 tonns bruddstyrke. Vi har satt doble landfester på hver side slik at barrieren skal tåle å ligge ute hele året under varierende værforhold.

AQ foto.blogg.barriere.setervannet_3
Åpen barriere i front av overløpet ved dammen på Setervannet 
AQ foto.blogg.barriere.setervannet_1
Montering av åpen barriere på Setervannet