Sikring av dypvannsinntak på Tyin

Sikring av dypvannsinntak på Tyin

Tyin-magasinet ligger på sør-østsiden av Jotunheimen og er et typisk område med stor ferdsel av turfolk både sommer og vinter. Som et tiltak i arbeidet med sikkerhet for tredjeperson har Hydro Energi valgt å avgrense området rundt dypvannsinntaket på Tyin med bøyer og markeringsliner.

Bøyene er synlige på lang avstand, og på sommerhalvåret vil kajakk- og kanopadlere oppleve markeringslinen som en fysisk sperring. På vinterhalvåret strekkes det i tillegg et tauverk mellom bøyene for tilsvarende sperring for skiløpere og snøskutere.

Installasjonen som vises på foto ligger i en sekskantformasjon. Samme avstand er benyttet mellom bøyene som mellom bøyene og det vertikale punktet over dypvannsinntaket. For å holde posisjonen ved regulering, og dermed begrense mulighet for avdrift er bøyene montert med et mekanisk posisjonssystem. Denne løsningen fungerer godt ned mot 50% av avstand mellom HRV og moringspunkt.

Installasjonen og hensikten med denne beskrives med et nytt informasjonsskilt ved dammen.

AQ-foto.blogg.tyin.installasjon
Bøyer og markeringsliner med Tyin-dammen i bakgrunnen.