Sikring av inntakstunell på Holsfjorden

Sikring av inntakstunell på Holsfjorden

For å lede til side kvist og gress, samt for å oppnå god sikkerhet for tredjeperson har Glitrevannverket montert permanent-lense PB500 ved inntakstunellen i sørenden av Holsfjorden. Lensen er lagt i en v-formasjon i front av inntaket for å gi installasjonen gode egenskaper ved variasjon i vind- og strømretning. På landsiden er lensen festet med fjellbolter og på sjøsiden med bøye på lett moring. Ved landfestene er lensen forsterket med gummiduk for å gi ekstra slitestyrke når det bølger på fjorden. Installasjonen skal ligge ute hele året og tåler godt å fryse inn i is. Lensen har solide, skumfylte flottører av polyetylen og synker ikke selv om den utsettes for stor slitasje. Bøyen vil gi et tidlig visuelt varsel til alle som ferdes på sjøen både sommer og vinter.

AQ foto.blogg.lenseogbøye.holsfjorden Permanent-lense med bøye i front av vanninntaket (foto Aqua Guardian).
AQ foto.blogg.lensemedgummiforsterkning.holsfjorden Lensen er forsterket med gummiduk mot landsiden (foto Aqua Guardian).