Åpen barriere til Akershus Energi

Åpen barriere til Akershus Energi

På Skotfoss, oppstrøms inntaksluker og damanlegget til Akershus Energi har det i flere tiår vært lagt tømmerlense for å varsle og beskytte småbåtferdselen i området. Den gamle tømmerlensen var i ferd med å gå ut på dato og er denne våren byttet ut med PE-barriere. Hensikten med barrieren er først og fremst å varsle «du nærmer deg fare», men også å kunne fange opp en kano, kajakk og mindre båt under de fleste forhold.

Akershus Energi har valgt en åpen barriere slik at kvist, gress, etc. kan passere. Flottørene er montert med tre sorte og en rød for et godt visuelt uttrykk.

Barrieren på 315 meter ligger med størst mulig avstand fra strømmen, men samtidig slik at den gir godt rom for båtferdesel på innsiden. For å sikre plasseringen er barrieren forankret mot to landfester og tre solide tømmerbrygger. Bryggene som er levert av tømrer Asbjørn Lia  er forankret mot moringer på elvebunnen.

AQ-foto.blogg.skotfoss_2
Barrierene sett med damanlegg og inntaksluker i bakgrunnen.
AQ-foto.blogg.skotfoss_3
Barrieren sett fra damanlegget. Strøm mot inntakslukene vises godt i forgrunnen.