Bever til besvær

Bever til besvær

Ved Bremsetjern, dypt inne i Mjøndalsmarka har en flittig beverfamilie bygget seg et magasin på magasinet. Bokstavelig talt. Men på tross av at både materialteknologi og konstruksjonsteknikk er solid forankret i generasjoner med erfaring, skal det ofte mer til for å overbevise nasjonale vassdragsmyndigheter om konstruksjonens bruddstyrke.

Så for å være forberedt på et brudd i beverdammen med påfølgende drivgods i en flomsituasjon var tiltak nødvendig. Et uønsket scenario er tilstopping av overløp på hoveddammen.

Som løsning valgte Glitrevannverket en singel, åpen barriere. I tillegg til å gi god sikkerhet for beverens aktiviteter oppstrøms, gir løsningen god sikkerhet for tredjeperson i sommerhalvåret.

AQ-foto.blogg.bremsa jpegFoto viser singel, åpen barriere i front av dam Bremsetjern
AQ-foto.blogg.beverdamFoto viser beverdammen oppstrøms, plastret med nyhugget småbjørk