Markering av overløp 

Markering av overløp 

For den som ferdes på et vannkraftmagasin i kano, kajakk eller liten båt kan en overløpsterskel i noen tilfeller være vanskelig å få øye på. Det kan skyldes dårlig sikt, motlys eller at man rett og slett er ukonsentrert. Ved dam Skredvatn hos Skafså Kraftverk har vi markert overløpet med en kombinasjon av markeringsliner og bøyer. Denne løsningen gir et tydelig signal til tredjeperson som nærmer seg damanlegget, men er samtidig designet slik at den forsvinner ut av syne på litt avstand.

Det er oftere regelen enn unntaket at anlegg for vannkraftproduksjon ligger i områder som også benyttes til rekreasjon. Derfor er det svært viktig for oss å gi våre markeringsinstallasjoner ikke bare høy visibilitet men også et godt design som sikrer at installasjonen på mest mulig måte passer inn i det miljøet den settes ut i.

AQ-foto.blogg.skredevatn

Foto viser markeringsline og AQ-120 bøyer i front av overløpet på Skredvatn.