Flott dronefilm fra Sira-Kvina!

Flott dronefilm fra Sira-Kvina!

Torsdag den 5. oktober filmet Sira-Kvinas damvokter Per Magne Sinnes overløp ved dam Kilen og dam Deg. Flere døgn med store nedbørsmengder førte til mye vann i nedslagsfeltet, og Sira-Kvinas regulering av vassdragene reduserte flomvannføringene betydelig.

Filmen finner du her https://www.youtube.com/watch?v=79VuGOFz7GI

Damanlegget ved Kilen ble byget på slutten av 60-tallet, og det nye overløpet ved dam Deg ble ferdigstilt i 2016.

Barrierene ved både dam Kilen og dam Deg er av typen «singel åpen». Hensikten med barrierene er å redusere fare for tilstopping av overløp i en flomsituasjon. Barrierene har selvsagt også en funksjon som sikkerhet for tredjeperson.

AQ-foto.blogg.damDeg_40Foto viser singel åpen barriere i front av det nye overløpet ved dam Deg. Barrieren er på drøye hundre meter og er forankret mot to landfester og syv moringsfester. 
AQ-foto.blogg.damKilen_20Foto viser singel åpen barriere i front av dam Kilen. Barrieren er på 230 meter og er forankret mot to landfester og ni moringsfester. Utfordringen her var å prosjektere installasjonen slik at den følger en regulering på tyve meter i tykk is.