Levering og montering av markeringsbøyer for ØTB ved Hydro Energi på Møsvatn

Som et ledd i arbeidet med sikkerhet for tredjeperson, har ØTB ved Hydro Energi valgt å sette ut fem gule markeringsbøyer for å varsle usikker is i front av dypvannsinntakene på Møsvatn. Bøyene som skal fryse inn i isen følger samme linje som sikkerhetsnettet som årlig settes opp så snart isen er trygg.

For at bøyene skal beholde sin posisjon ved regulering av magasinet ble bøyene installert og montert med et mekanisk posisjonsystem.  Moringslinen løper fra bunnfestet opp til bøyen, via blokken og videre mot balanseloddet. Dette loddet vil holde linen stram, og bøyen vil derfor beholde sin vertikale posisjon når vannstanden senkes eller heves.

Moringene ble etablert ved å senke flere lodd etter hverandre ned på moringslinene. Dette er et enkelt og kostnadseffektivt alternativ fremfor å benytte helikopter eller kranlekter ved montering av moring for lettere installasjoner.

Montering Møsvatn

Bjørn Mathiesen fra Hydro Energi og Bent Kristian Hasle fra Aqua Guardian diskuterer gjennomføringen av arbeidene. Vi benyttet både tauverk og wire for å senke moringene, og arbeidene ble planlagt med sikker jobbanalyse (SJA). 

Montering Møsvatn

Moringswire innfestet mot det første av fem moringslodd. 

Montering Møsvatn

Moringen er lagt ut og balanseloddet er i posisjon. 

Montering Møsvatn

 Klart for kobling av wire mot balanselodd. 

Montering Møsvatn

Bøyene er på plass og klare for å fryse inn i isen. 

Siste innlegg

Barrierer i ekstremt nordisk klima

Ved montering og innfesting av barrierer på et vannkraftmagasin er det flere forhold som skal...

Flott dronefilm fra Sira-Kvina!

Torsdag den 5. oktober filmet Sira-Kvinas damvokter Per Magne Sinnes overløp ved dam Kilen og...

Monteringer på Hardangervidda

I høst har vi levert og montert to installasjoner for Statkraft region Sør-Øst. På selveste...