Produkter

Her finner dere en oversikt over Aqua Guardians produkter og bruksområdene til disse.

Våre produkter

Liner

Aqua Guardians markering og sikkerhetsline SL-155 har to hovedfunksjoner i forbindelse med kraftproduksjon i vann og vassdrag.

Lenser

Aqua Guardian leverer to typer lenser spesielt utviklet og produsert for å tåle særnorske forhold samt de påkjenninger som produktet møter i strømmende vann.

Bøyer

Aqua Guardian leverer flere typer bøyer og staker til bruk i vann og vassdrag. Felles for alle våre bøyer og staker er at de er utviklet og produsert for å tåle de t

Barrierer

Aqua Guardian produserer og leverer kraftige barrierer til bruk ved vannkraftproduksjon. Både til bruk i vassdrag og på magasin. Barrierene har to hovedfunksjoner, s

Skilt

Aqua Guardian kan tilby alle typer vassdragsskilt og monteringsutstyr for disse. Både fare-, forbud- og opplysningsskilt. Vi leverer også magasinskilt som er et info

Moringer/festemateriell

Aqua Guardian leverer alle typer festemateriell til montering av liner, lenser, bøyer og barrierer. Alt fra enkle komponenter som sjakler, kauser, klemmer, landfeste

Ytre miljø

Aqua Guardian leverer alle typer løsninger for håndtering av akutt forurensning med olje, drivstoff, etc. til vann eller grunn. Vi har lang erfaring og solid kompeta