Barrierer

Aqua Guardian produserer og leverer kraftige barrierer til bruk ved vannkraftproduksjon. Både til bruk i vassdrag og på magasin. Barrierene har to hovedfunksjoner, sikkerhet for tredjeperson og sikkerhet for drift.

Vårt mest hardføre produkt

Barrierene kan leveres i både åpen og lukket utførelse. Barrierene kan også leveres som en dobbel installasjon med dyptgående skjørt, dyptgående gitter og gangbane. Dette er helårsinstallasjoner designet og utviklet for å tåle tøft skandinavisk klima.

Sikkerhet for tredjeperson

Sikkerhet for tredjeperson omfatter sikkerhet for personer som ferdes ved eller på vassdrag og magasin. Spesielt personer som ferdes i kano, kajakk eller liten båt.

Sikkerhet for drift

Sikkerhet for drift omfatter å fange opp og lede til side drivgods for å hindre tilstopping av overløp og inntak. Eksempler på drivgods kan være kvist, gress, og annet som til enhver tid finnes i vassdraget. Men også tømmer, flytetorv og andre tyngre objekter som typisk rives løs i en flomsituasjon.

Våre barrierer

Barrierene kan leveres i både åpen og lukket utførelse. Barrierene kan også leveres som en dobbel installasjon med dyptgående skjørt, dyptgående gitter og gangbane.

Redusere farer

Barrierene i seg selv vil aldri kunne eliminere fare for at uhell og ulykker kan inntreffe. Men installasjonen som et tiltak med bakgrunn i en risiko- og sårbarhetsanalyse skal redusere fare for at uhell og ulykker kan inntreffe.