Liner

Vår visuelle markering- og sikkerhetsline er et tydelig varsel til tredjeperson som ferdes i og ved regulerte vassdrag og magasin.

Et tydelig varsel

Aqua Guardians markering og sikkerhetsline SL-155 har to hovedfunksjoner i forbindelse med kraftproduksjon i vann og vassdrag. Den ene er å tydelig varsle tredjeperson om farer ved inntaksluker og overløp. Den andre er å fungere som en redningsline.

Et gjenkjennbart symbol

Etter at vi presenterte dette produktet vinteren 2010 har vi nå levert over 25 000 meter line til norske kraftprodusenter over hele landet.

Liner

Produktets verdi vil øke med utbredelsen. Folk som ferdes langs vannveiene våre vil gjennkjenne det visuelle signalet selv om de krysser fra en regulants område til en annens. Vi har valgt en størrelse på flottørene som er så stor at man ser den når man trenger det, men allikevel så liten at den forsvinner litt i landskapet på avstand. Vi har plassert flottørene slik at man kan trekke seg fra flottør til flottør og mot land om man har vært uheldig og havnet i vannet.