Skilt

Aqua Guardian tilbyr alle typer vassdragsskilt og monteringsutstyr for disse.

Alle typer skilt

Aqua Guardian kan tilby alle typer vassdragsskilt og monteringsutstyr for disse. Både fare-, forbud- og opplysningsskilt. Vi leverer også magasinskilt som er et informasjonsskilt med tekst og kartskisse benyttet for å gi tredjeperson god informasjon om magasinets farer både sommer og vinter.

Hvorfor skilting er viktig

Som et ledd i arbeidet med sikkerhet for tredjeperson er skilt svært viktig. Den som ferdes på og ved vann og vassdrag hvor det foregår produksjon av vannkraft vil ved skilting kunne tilegne seg nødvendig informasjon for å bevege seg trygt i området. Det forutsettes selvsagt at budskapet er korrekt og at skiltet er riktig plassert. Vær spesielt oppmerksom på synsfelt, vegetasjon og snømengder ved plassering av skilt. Andre forhold som må vurderes er om et enkelt figurskilt er tilfredsstillende, eller om det er behov for undertekster og i så fall på hvilke språk.

Er skilting alene nok?

I mange tilfeller kan skilting alene være et godt tiltak i denne sammenhengen. I andre tilfeller er skilt et supplement til andre tiltak som for eksempel installasjoner med liner, bøyer og barrierer.