Ytre Miljø

Aqua Guardian leverer alle typer løsninger for håndtering av akutt forurensning med olje, drivstoff, etc. til vann eller grunn

Håndtering av akutt forurensing

Aqua Guardian leverer alle typer løsninger for håndtering av akutt forurensning med olje, drivstoff, etc. til vann eller grunn. Vi har lang erfaring og solid kompetanse på håndtering av mindre og mellomstore spill langs vann og vassdrag. For eksempel i forbindelse med transport, anleggsarbeider og kraftproduksjon.

Ved håndtering av akutt forurensning stilles det store krav til riktig kompetanse, på samme måte som til riktig utstyr. Vi har nettopp denne kompetansen og kan ved en uønsket hendelse bidra med alt fra innsatsledelse til myndighetskontakt og leveranse av utstyr.

Utstyr til beredskap

Ved håndtering av akutt forurensning stilles det store krav til riktig kompetanse, på samme måte som til riktig utstyr. Vi har nettopp denne kompetansen og kan ved en uønsket hendelse bidra med alt fra innsatsledelse til myndighetskontakt og leveranse av utstyr.

Vi leverer oljelenser, oljeopptakere, absorberende lenser, absorbenter og tilhørende utstyr.

Noter spesielt våre ”spill-kit”. Dette er beredskapskasser som leveres med kapasitet til å kunne håndtere mindre spill fra 30 til 750 liter. Til kraftbransjen har vi levert en rekke ”spill-kit” som benyttes i beredskapsbiler, verksted, lukehus og inne på selve kraftstasjonen.