Svein Asland

HMS: Følger de prosedyrer og retningslinjer som gjelder og utfører arbeidene på en trygg og sikker måte med grundige Risikoanalyser og Sikker Jobb Analyser
Kvalitet: Produkter og tjenester er av god kvalitet, og skulle det oppstå mangler eller feil blir dette raskt rettet opp
Tilgjengelighet; Alltid god respons og service. Forespørsler blir besvart raskt og leveranser levers til avtalt tid