Prosjektering

Prosjektering er en av de viktigste oppgavene våre for å sikre gode leveranser og fornøyde kunder. Aqua Guardian er et ingeniørselskap med lang erfaring og solid kompetanse innen ytre miljø og vassdragssikkerhet.

Vår kompetanse er din trygghet

Gode produkter løser sjelden oppgaven alene. God kompetanse om bruk, montering og ettersyn av produktene er like viktig for oppnå et godt resultat. Grunnleggende er også kunnskap om materialteknologi, fysikk og hydrologi. Summen her er vår kompetanse.

Samarbeid er viktig

Prosjektering er en av de viktigste oppgavene våre for å sikre gode leveranser og fornøyde kunder. Etter å ha fått presentert en problemstilling hos en kunde starter prosjekteringsarbeidet. Ofte benytter vi eksisterende produkter, noen ganger må vi videreutvikle og andre ganger må vi tenke helt nytt.

Alle våre produkter innen vassdragssikkerhet er utviklet i nært samarbeid med våre kunder og alltid som resultat av en problemstilling.